Inloggen

×

Baaninformatie

Verkeersregels Wedstrijden

Algemeen
De Bosbaan beschikt, inclusief de oproeibaan, over 8 roeibanen. Races worden gestart in de banen 2 tot en met 7.

Geldigheid
Deze wedstrijdverkeersregels dienen nageleefd te worden vanaf 30 minuten vóór aanvang van de eerste race van de dag en tot 15 minuten na de laatste race van de dag. Op elk moment moeten de instructies van de kamprechters opgevolgd worden.

Vlotbeleid
De twee rechter vlotten, met andere woorden de twee vlotten aan de zijde van de finishtoren, zijn uitsluitend bedoeld voor het te water laten van de boten. De twee linker vlotten, aan de overzijde van de finishtoren, zijn uitsluitend bedoeld voor het uit het water halen van de boten. Het middelste vlot wordt niet gebruikt.

Oproeien
Het oproeien dient te geschieden in baan 0. Dit is aan de zijde van de finishtoren. Ploegen dienen ruim (50 meter) voor een aankomende wedstrijd te laten lopen. Het is verboden om tijdens het in- of uitroeien mee te varen met een race.

Warmroeien
Het warm roeien is toegestaan tussen de 250 en 1250 meter in de daarvoor aangewezen banen 6 en 7, uitgezonderd van een 1000 meter start. Indien dit van kracht is zal het uitroeien beperkt zijn tot tussen de 250 en 1000 meter. Het is verboden in baan 1 te roeien; hier mogen alleen ploegen stilliggen om een wedstrijd ongehinderd voorbij te laten gaan. In beide situaties geldt wederom ruim op tijd wijken en laten lopen voor de aankomende race (50 meter) en warm roeien in de banen 2 tot en met 5 is te allen tijde verboden.

Uitroeien
Bij het uitroeien dient men voor de 1500 meter rond te maken en uit te roeien in de daarvoor aangewezen baan 6 en 7.

Overtredingen
Overtreden van de verkeersregels kan bestraft worden met een waarschuwing naar oordeel van het afhandelende jurylid.

Skøll Cup