Inloggen

×

Fondsen / Fonds Toproeien Skøll

Skøll is een studentenroeivereniging die de afgelopen decennia  heeft laten zien dat ze tot de top van Nederland behoort. Skøll biedt haar wedstrijdroeiers –en coaches graag de best mogelijke faciliteiten en begeleiding. Naast talent, wil en inzet, is geld helaas een belangrijke factor die bepaalt of topresultaten bereikt kunnen worden. Professioneel materiaal, goed georganiseerde trainingskampen en professionele coaching leiden immers tot hoge kosten. Onze keuze is gemaakt, de voorwaarden kunnen en moeten beter. Skøll wil meer roeiers door laten groeien en begeleiden naar de top. Het Fonds Toproeien Skøll wil ‘topvoorwaarden voor het toproeien’ structureel mogelijk maken.

Waarom een Fonds?
De afgelopen jaren heeft de Stichting Dames Toproeien Skøll laten zien wat de toegevoegde waarde kan zijn van een apart orgaan met een duidelijke doelstelling. De dames hebben fantastisch gepresteerd, resulterend in onder andere de bronzen plak van de damesacht (met 4 roeisters van Skøll aan boord!) in Athene. ‘Het Fonds’ zet dit initiatief voort, alleen nu voor de gehele wedstrijdafdeling!

Er wordt gestreefd naar:

  • Financiële steun voor een duidelijk, voor Skøll belangrijk doel.
  • Fiscaal aantrekkelijk schenken voor zowel particulieren als bedrijven.
  • Een structurele geldstroom vanuit mensen die Skøll een warm hart toedragen.

Hoezo fiscaal aantrekkelijk?
We hebben gekozen voor een fonds omdat dit voor schenkers aantrekkelijker is. Als u er voor kiest om gedurende een periode van minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar aan het Fonds te schenken, betaalt de fiscus mee. U kunt het schenkingsbedrag in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Een duidelijke win-win situatie. Het Fonds krijgt het bruto bedrag gestort en u schenkt slechts het netto bedrag.

Rekenvoorbeeld:
Persoon A heeft een belastbaar inkomen waarbij hij 42% belasting betaalt over zijn hoogste schijf. Hij kan zijn jaarlijkse schenking ad €200 aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Door deze aftekpost hoeft hij dus 200*42%= € 84 minder belasting te betalen. Feitelijk schenkt hij dus €200 en krijgt hij €84 ’terug’ middels de belastingaftrek. Per saldo wordt er dus €116 betaald, Skøll ontvangt € 200.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om eenmalig een schenking te doen. Als deze eenmalige schenking onder de wettelijke vastgestelde drempel blijft, hoeft Skøll geen schenkingsrecht af te dragen. De fiscale voordelen vervallen echter bij eenmalige schenkingen, tenzij u de mogelijkheid heeft om de schenking vanuit een bedrijf te doen zodat het aangemerkt kan worden als sponsoring.

Waar gaat het geld naar toe?
Het geld zal besteed worden aan projecten, ingediend door Skøll, die voldoen aan de volgende criteria:

  • Door de wedstrijdafdeling en/of coachraad en/of bestuur van Skøll gesteunde initiatieven
  • Duidelijke relatie tot het verbeteren van prestaties van (potentiële) toproeiers
  • Niet te dekken door de reguliere begroting van Skøll
  • De aanvrager is kundig en verantwoordelijk

Hoe kan ik schenken?
Wij bieden u de mogelijkheid gedurende een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een bedrag aan Skøll te schenken. Deze schenking wordt notarieel vastgelegd. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De notariële akte vormt uw bewijsstuk richting de fiscus. Eenmalige schenkingen zijn ook mogelijk, echter deze zijn niet fiscaal aftrekbaar. De volmacht voor het schenken en de daarbij behorende toelichting kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Hoe word ik als schenker geïnformeerd?
Het effect van de schenking beschouwen wij als een belangrijke reden om te schenken. Het Fonds besteedt daarom zeker aandacht aan het informeren van haar schenkers. Schenkers ontvangen eenmaal per jaar de Skøll Extern waarin u geïnformeerd wordt over de prestaties van Skøll in het algemeen en over de bereikte resultaten van de schenkingen in het bijzonder. Bovendien zullen we de jaarlijkse bijeenkomsten voor oudleden gebruiken om u te informeren over onze initiatieven en de bereikte effecten. Van tussentijdse resultaten wordt u per e-mail op de hoogte gebracht.

Verandert de rol van Oud-Skøll?
Nee. Met de oprichting van het Fonds Toproeien Skøll komt actieve donatiewerving voor Skøll op gang. Oud-Skøll en het Fonds vullen elkaar hiermee aan en werken uitdrukkelijk samen aan het verder vormgeven van structurele steun aan Skøll. Hoe zijn de rollen verdeeld?

  • Oud-Skøll is en blijft dé ‘community’ voor alle ex-Skølleden, die geïnformeerd en betrokken willen blijven. Oud-Skøll voorziet Skøll van kennis, knaken en kontakten. 65% van iedere euro lidmaatschapsgeld blijft van Oud-Skøll naar Skøll gaan. Door de vele leden gaat dit om een jaarlijks (groeiend) bedrag van tenminste € 6500,-. Dit blijft een belangrijke financiële bron voor Skøll.
  • Het Fonds Toproeien Skøll is er voor alle Skøllliefhebbers, Oud-Skølllid of niet, die graag geld schenken met als doel het stimuleren van het wedstrijdroeien. Wij verwachten dat dit fonds in de komende twee jaren de opbrengsten van Oud-Skøll ver gaat overtreffen.

Het enige dat ons rest is met spanning afwachten of wij ook van u een schenking zullen ontvangen. Uw schenking maakt van Skøll de ideale vereniging voor de ontwikkeling van talent en het klaarstomen van toppers!

Fonds Toproeien Skøll

Marlies Smulders (Voorzitter) 06-52897458
Rens de Boer 06-15508843
Harmen Hofstra 06-24905389
Bauke ten Brinke (Penningmeester) 06-21222366

Bij eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u e-mailen naar toproeien@skoll.nl of telefonisch contact opnemen. Volmacht voor het doen van een schenking aan het Fonds Toproeien Skøll

FTS_volmacht

A.A.S.R. Skøll